Tarieven

De tarieven van Rood Incasso & Juridisch Advies

 

Rood Incasso & Juridisch Advies hanteert transparante tarieven, zodat u weet waar u aan toe bent. Wij trachten altijd de volledige kosten te verhalen op uw debiteur. De tarieven zullen per fase worden gespecificeerd.

Het Incassotraject

 

Tijdens het incassotraject verrichten wij verschillende incassowerkzaamheden zodat uw debiteur, zonder gerechtelijke kosten (dus buiten de rechter om), tot een betaling wordt aangespoord.

Tarieven incassotraject:

Wij Hanteren de volgende tarieven.

Heeft u een vordering ingediend dan kunt u te maken krijgen met 3 scenario’s:

  1. Uw debiteur betaalt volledig. U ontvangt de hoofdsom en de wettelijke rente. Rood Incasso & Juridisch Advies ontvangt de incassokosten.
  2. Uw debiteur betaalt gedeeltelijk. Rood Incasso & Juridisch Advies rekent €25,- dossierkosten aan u door + provisiekosten/incassokosten over het geïncasseerde bedrag. Hier geldt de wikstaffel.
  3. Uw debiteur betaalt niets. Rood Incasso & Juridisch Advies rekent €25,- dossierkosten aan u door en geven u kosteloos advies om wel of niet een gerechtelijk traject op te starten.

 

WIK staffel:

Sinds juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) van kracht. In deze wet zijn de incassotarieven vastgelegd. Deze wet bepaalt de hoogte van de vergoeding voor het incasseren van vorderingen buiten de rechter om.

 

Belang van de zaakTarief buitengerechtelijke kostenOpmerking
€0 – €2.50015%Met een minimum van €40,-
€2.501 – € 5.00010%
€5.001 – €10.0005%
€10.001 – €200.0001%
Over het meerdere0,5%Met een maximum van €6.775

Gerechtelijke incasso

 

Wanneer uw debiteur niet volledig betaalt in de incassofase, dan volgt de gang naar de rechter.

Rood Incasso & Juridisch Advies stelt de dagvaarding voor u op en zorgt ervoor dat u goed begeleidt wordt.

 

De kosten van een gerechtelijke incasso bestaat uit griffierecht en de dagvaardingskosten. Beide tarieven zijn jaarlijks vastgestelde bedragen. De kosten worden altijd op uw debiteur verhaald en zullen bij een toewijzend vonnis ook door uw debiteur moeten worden betaald.

 

De kosten van een gerechtelijke incasso variëren. Het is afhankelijk van onder andere de hoogte van uw vordering. Voordat een gerechtelijke incasso wordt gestart, ontvangt u een kostenspecificatie en een gratis advies. Aan de hand van de kostenspecificatie en het advies, kunt u beslissen om wel of geen gerechtelijke incasso te starten.

Juridisch advies

 

Rood Incasso & Juridisch Advies helpt u onder andere bij het beoordelen van uw rechtspositie, een juridisch probleem of het behandelen van bezweren tegen uw vordering.

 

Rood Incasso & Juridisch Advies rekent een uurtarief van €90,-

 

 

*Tarieven zijn exclusief BTW

Rood Incasso en Juridisch Advies - tarieven