Juridisch advies

U heeft een juridisch probleem en wil dit graag hebben opgelost. Rood Incasso & Juridisch Advies helpt u bij het beoordelen van uw rechtspositie. Wij schrijven een doeltreffende juridische brief, helpen u bij onderhandelingen of bij het voeren van een procedure.

 

Wij adviseren u op verschillende rechtsgebieden, waaronder:

 • Arbeidsrecht;
 • Consumentenkoop;
 • Huurrecht;
 • Faillissementsrecht;
 • Algemene voorwaarden.

Arbeidsrecht

 

Het arbeidsrecht regelt de rechten en de plichten tussen een werkgever en een werknemer. Wanneer de onderlinge verhoudingen veranderen, kunnen de belangen hoog oplopen. Het is dan goed om te weten wat uw rechten zijn en welke plichten u heeft.

 

Rood Incasso & Juridisch Advies kan zowel de belangen van werknemers als van werkgevers behartigen. Van het adviseren omtrent ontslag op staande voet, het nemen van maatregelen, omdat uw loon niet is voldaan tot het opstellen van een arbeidsovereenkomst.

 

Wilt u advies over welke stappen u het beste kunt nemen of heeft u een concrete vraag op het gebied van arbeidsrecht? Belt u ons gerust voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Advies over consumentenkoop

 

Vrijwel dagelijks kopen consumenten producten of diensten in een winkel of op internet. Wanneer het gekochte product of dienst voldoet aan uw verwachtingen is er niets aan de hand. Maar welke rechten heeft u als een product of dienst niet voldoet aan uw verwachting?

Rood Incasso & Juridisch Advies adviseert en begeleidt u bij uiteenlopende problemen waar u als consument of ondernemer mee te maken kunt krijgen. U kunt hierbij denken aan:

 • Garanties;
 • Ontbinding/vernietiging van de overeenkomst;
 • Algemene voorwaarden;
 • (non) conformiteit;
 • Advies over opdrachtbevestigingen;
 • Levertijd.

 

Wilt u advies over welke stappen u het beste kunt nemen of heeft u een concrete vraag op het gebied van consumentenkoop? Belt u ons gerust voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Advies over huurrecht

 

Rood Incasso & Juridisch Advies staat zowel huurders als verhuurders van bedrijfsruimte en woonruimte bij. Rood Incasso & Juridisch Advies kan u als verhuurder helpen met het opstellen van een huurovereenkomst, het incasseren van huur of het beëindigen van de huurovereenkomst. Als huurder kunt u te maken krijgen met overlast van buren of zijn er gebreken aan uw woning en lost de verhuurder deze niet op?

Wilt u advies over welke stappen u het beste kunt nemen of heeft u een concrete vraag op het gebied van huurrecht? Belt u ons gerust voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Advies over faillissementsrecht

 

In sommige gevallen is de beste kans op een betaling door het aanvragen van het faillissement van uw klant. Wanbetalers gaan snel overstag als zij het risico lopen (persoonlijk) failliet te worden verklaard. Wanneer het faillissement eenmaal is uitgesproken, is de situatie voor u als schuldeiser niet positief. Toch blijkt uit de praktijk dat er vaak geen faillissement wordt uitgesproken, uw klant wil namelijk niet failliet worden verklaard en zal alsnog over gaan tot het betalen van uw vordering.

Kan uw debiteur uw vordering niet in één keer voldoen, dan kan er in termijnen worden betaald en kan de faillissementsaanvraag gedurende de betalingsregeling worden aangehouden. Zo blijft er voldoende druk om uw vordering te voldoen.

Wilt u advies over welke stappen u het beste kunt nemen of heeft u een concrete vraag op het gebied van faillissementsrecht? Belt u ons gerust voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst en zijn de regels voor u en de koper of afnemer van uw product of dienst. Het gaat om regels over bijvoorbeeld:

 • Offertes (vrijblijvend of niet? Wat is de termijn voor aanvaarding?);
 • Transport (wie betaalt de transport kosten of invoerrechten?);
 • Garantie (zo ja, onder welke voorwaarde?);
 • Aansprakelijkheid (Wat is de maximale schadevergoeding?);
 • Eigendomsvoorbehoud (De eigendom gaat pas over na betaling);
 • Betaling (wat is de betalingstermijn? Worden er incassokosten berekend bij niet betaling?).

 

Het is belangrijk om goede algemene voorwaarden te hebben, zodat het direct duidelijk is welke rechten en plichten u en uw klant hebben. Algemene voorwaarden verkleinen de ondernemersrisico’s die u loopt en u hoeft niet elke keer apart te onderhandelen over bovenstaande punten.

 

Algemene voorwaarden moeten redelijk zijn voor uw klant. Daarnaast moet u de algemene voorwaarden voor of tijdens het sluiten van een overeenkomst aan de klant verstrekken.

 

Rood Incasso & Juridisch Advies kan voor u algemene voorwaarden opstellen of uw algemene voorwaarden screen of deze nog actueel zijn. Wilt u advies over algemene voorwaarden of heeft u een concrete vraag? Belt u ons gerust voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Rood Incasso en Juridisch Advies - juridisch advies en hulp