Gerechtelijke procedures

Rood Incasso & Juridisch Advies kan uw openstaande factuur voorleggen aan de rechter.

 

Wanneer uw klant ondanks het incassotraject niet betaalt, dan kan Rood Incasso & Juridisch Advies uw openstaande factuur voorleggen aan de rechter. Een gerechtelijke incassoprocedure is een gerechtelijke procedure bij de rechtbank waarin een betaling van uw vordering wordt gevorderd. Het doel van deze gerechtelijke procedure is dat u een vonnis voor uw vordering krijgt. Met het vonnis kan er bijvoorbeeld beslag worden gelegd op het inkomen van uw klant. Uit de opbrengst kan uw vordering worden betaald.

 

Rood Incasso & Juridisch Advies zorgt ervoor dat u goed begeleid wordt en dat de gerechtelijke procedure zo snel mogelijk verloopt. Wij stellen voor u de dagvaarding op en laten deze betekenen door een gerechtsdeurwaarder. Hiermee start de procedure bij de rechter.

Hoe lang duurt een gerechtelijke procedure?

 

De duur van de gerechtelijke procedure hangt vooral af of uw klant wel of geen verweer voert in de gerechtelijke procedure.

 

Bij geen verweer:

Wanneer uw klant geen verweer voert, vindt de gerechtelijke procedure geheel schriftelijk plaats. Er is geen inhoudelijke bemoeienis van u nodig en de procedure kost u geen tijd. De rechter wijst dan een verstekvonnis en is binnen enkele weken beschikbaar.

 

Bij verweer:

Wanneer uw klant het niet eens is met de vordering, kan uw klant verweer voeren. Het is mogelijk in het geval uw klant verweer voert dat de procedure schriftelijk wordt voortgezet of dat er een mondelinge behandeling plaatsvindt. Wanneer er een mondeling behandeling plaatsvindt, zullen wij samen met u of namens u, aanwezig zijn. Hoe lang de gerechtelijke procedure duurt wanneer er verweer wordt gevoerd, hangt vooral af van het verloop ervan. Wanneer er meerdere schriftelijke rondes zijn, kan de behandeling enkele maanden duren.

Rood Incasso en Juridisch Advies - gerechtelijke procedures